Reklam / İletişim

ADRES -TELEFON VE E-MAIL BİLGİLERİ

Cedit Mah. Bostanlar Sok. 25/1 İzmit/Kocaeli

İletişim tel: 321 41 41 – 321 42 42

reklam@seskocaeli.com