Kocaeli’nin En Prestijli Gazetesi
Dolar 13,5629
Euro 15,3805
Altın 790,59

Eren Kır, Körfez Belediyesi'ni istihdam ve hizmetle eleştirdi

Körfez Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısında Grup Sözcüsü olarak görev alan CHP Meclis Üyesi Eren Kır, yaptığı 5 sayfalık faaliyet raporu değerlendirmesi ile belediyenin pandemiyi bahane ederek çalışma yapmadığını, bugüne kadar da sahillerin revizesi ve sosyal tesisler dışında proje olmadığını söyledi. Kır, sanayi kuruluşları ile olan ilişkilerin de bedava çimento ve demir almaktan öteye gidemediğini iddia etti

Eren Kır yaptığı değerlendirme konuşmasında, “Raporunuzu ilk açtığım anda okuduğum ilk cümleyle başlamak istiyorum. Halka sesleniş metninizde ‘yerelde halkımızın refahına ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak gayesiyle çıktığımız bu yolda’ diyerek devam eden cümlenizle alakalı; refah arttırmak için yapmış olduğunuz hizmet çabalarınızın, sahillerimizin büyükşehir önderliğindeki revizesi ve sosyal tesislerin inşası gibi işlerle sınırlı kaldığını düşünmekteyiz. ÜLKEMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK derken de inanın ki neyi kastettiğinizi hiç anlayamamaktayız. Ülke sanayimizin ve ekonomimizin adeta merkezi pozisyonunda olan ilçemizde belediye önderliğinde ülke ekonomisine ne gibi katkılar sunmaktasınız? Ülkemizin sanayi devleriyle olan ilişkinizin bedava demir ve çimento almaktan öteye geçemediğini görmekteyiz. Mesela belediyemizin önderliğinde sanayicilerimizin de sponsorluğunda bir tesis, bir üretim bandı yaratılabilmiş midir? Ülkemizin ekonomisine katma değeri olabilecek ne yapılabilmiştir? Bunca yıllık sanayi kentimizde 17 yıllık iktidarınızda bir AR-GE merkezi kurulamaz mıydı? Karbondioksit salınımını azaltmak adına, salınımının zirve yaptığı ilçemizde ne denli önlemler alabildiniz? Onca sanayi atığı çıkan ilçemizde geri dönüşüm adına yapılan projeleriniz ancak kaynağında ayrıştırmadan ne kadar öteye geçebilmiştir?

Ek olarak Vizyon bölümünde yer alan MARKA DEĞERİ YÜKSEK BİR KENT OLUŞTURMAK derken de neyi kastettiğinizi anlamış değiliz. Nedir mesela ilçemizin ülkemizde fark yarattığı konular? Körfez belediyesinin ülkemizde yer alan herhangi bir ilçesinden ne farkı vardır? Emlak vergisi gelirinin diğer tüm ilçelerden hatta birçok ilden daha fazla olmasından öte ne üstünlüğümüz var bizim? Diğerlerinle karşılaştırıldığımızda, marka değerimiz nedir? Yani bu üstünlüğümüz bizim bu topraklarda tesadüfen yer alıyor olmamızdan ibaret midir? Coğrafyanın bize sağladığından öte biz bu coğrafyaya ne fayda sağlayabilmişizdir?

Bir başka konu olarak;

Temel Değerleriniz Akrostişinde yer alan KAPSAYICI lık vurgusunda eksiklikler olduğunu da belirtmek isterim, en basit şekilde dile getirmek gerekirse ibadethanelerimizdeki temizlik işlerinin belediyemiz tarafından belirli aralıklarla yerine getirilirken ilçemizde yalnızca bir adet olan CEMEVİMİZİN temizliği konusunda adil davranılmadığını görmekteyiz. Bunun yanında gene geçen yıl ocak ayında vermiş olduğumuz HALK EKMEK satış ofislerinin ilçemizin geneline açılmadığını örneğin İlimtepe ve Hereke bölgemizde ısrarla HALK EKMEK satış ofisinin konuşlandırılmadığını ve Körfez halkımıza adil ve kapsayıcı bir hizmet sunumunun gerçekleştirilmediğini görmekteyiz.

Syf. 49 _ Hedef 2.4. de afet, yangın vb. risklere karşı hazır olunmasını sağlayacak önlemlerin alınması ve koordinasyonun sağlanması. Hedefleriniz arasında yer alan bu maddeye yönelik mahallelerde toplanma yeri işaretlemekten öte, ağır hasarlı birkaç binaya uyarı yapmaktan daha fazlasının yapılmasını sizlere defaatle sunmaktayız. Hatta cevapsız bıraktığınız öneri niteliğinde sunduğumuz 05.01. 2021 tarihli önergemizde İlçemizde bir kriz yönetim merkezi var mıdır? Varsa neresidir? Önerimiz kompleks bir yapıdır ilçemizde bulunan okullarda eğitim gören öğrencileri dönemsel olarak geziler düzenlenebileceği. Böylesi bir komplekste yangın sel deprem vb. afet eğitimlerinin verilebileceğini ve her daim ilçenin geleceği olan çocuklarımıza bu bilinci aşılayabileceğimizden bahsetmiştik. Bu söylediklerimize dair neleri kazandırabildik ilçemize? Buna ilave olarak bir simülasyon çalışması yapılabileceği konusunu da dile getirmiştik ve ilgili müdürlüğünüzün bu konuda çalışma yapabileceğini söylemiştiniz. Konuyla ilgili hiçbir dönüş yapılmadı, bunu da buradan tekrar hatırlatmak isteriz.

Syf. 51 de yer alan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında verilen görevlerin her birinde temel eksiklikler yer aldığını düşünmekteyiz ancak sadece 546. Maddeye değinmek istiyorum. Bu maddede göçmenlerin sosyal uyumu sağlanacak; göç yönetiminin kapasitesi güçlendirilecek denilmektedir. Bu konuyla ilgili belediyemizin bir eylem hazırlığı var mıdır? Günden güne göçmen dilenci sayımızın arttığını artık herkes fark etmiştir, bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilecek miyiz, yoksa diğer önergelerimizdeki gibi bu sorularımız da mı aksiyon almaksızın cevaplandırılacaktır.

İstanbul Sözleşmesinin Hukuka aykırı olarak feshedilmiş olduğu bugünkü ülke şartlarında, kanunen yapma yükümlülüğünüzde olan Kadın Sığınma Evinin, ısrarlı taleplerimiz sonucunda geç de olsa yapımına başlamış olmanızı da olumlu karşılamaktayız ve inşanın ivme kazandırılıp, tesisin bir an önce hizmete açılmasını da buradan önemle talep ederiz.

Faaliyet Raporunun Mali Bilgileri (Syf.60) hakkında Sevgi Hanım gerekli konuşmayı yaptı, izninizle teknik değerlendirmeye ben de birkaç şey eklemek isterim. 2020 yılı GELİR-GİDER Tablosuna baktığımızda giderlerimizin gelirlerimizden daha az olması olumlu bir tablo gibi gösterilse de Öngörülen ve Gerçekleşen Gider Bütçesi Tablosundaki Faiz Gideri öngörüsü 4 milyondur ancak gerçekleşen 7.2 milyon olmuştur. Yani burada kuvvetle muhtemel ödenemeyen ya da ödenmeyen borçlara ekstra faiz yüklemesi olmuştur. Bunun nedenini sizden öğrenmek isteriz.

 Bunun yanında Sermaye Giderlerinin öngörülen tutarı 32.9 milyonken gerçekleşen tutar 18.6 milyondur. Bu da bize öngörülen yatırım harcamalarınızı askıya aldığınızı ya da direk olarak iptal ettiğinizi göstermektedir. Yani tablonun bir üstünde yer alan GİDERİMİZİN GELİRİMİZDEN daha az olması tarafınızca olumlu bir tablo gibi yorumlansa da işin özünde ilçemize değer katacak olan yatırım planlarınızdan dönemsel ya da tamamen feragat ettiğinizi göstermektedir.

Gene Syf.67 de yapmış olduğunuz gazete güpürü sunumunuz ciddi bir talihsizliktir. Yanlış bir sunum olduğunu hatırlatmak isterim. Kitapçığı hazırlayan arkadaşlar kitapçığın 2020 yılına ait faaliyet raporu olduğunu unutmuş olsa gerek. Bu eyleminizin 2021 yılı faaliyet raporu içerisinde yer almış olsaydı inanın ki bu kadar dikkat çekmezdi. Ancak bu eyleminiz alenen bilinmektedir ki bu yıl içerisinde yapılmıştır. 2020 faaliyet raporuna sırf sayfa doldurmak için koymuş olduğunuz bu iş teknik olarak büyük bir hatadır.

Performans Göstergeleri tablonuza göz atacak olursak;

Çok zayıf olduğunuz konuların birçoğunu koronavirüs tedbirleri bahanesine dayandırmışsınız.

Örneğin geri dönüşümü yapılan katı atık oranı %12dir ve performans göstergeniz çok zayıftır. Pandemi nedeniyle okulların kapalı olmasını bahane etmişsiniz ancak biz katı atık toplanmasını sadece çocuklarımız aracılığıyla mı yürütebiliyorduk bu kentte. Evlerde ayrıştırma gibi projeleriniz, buna yönelik vatandaşlarımızı bilinçlendirme gibi projeleriniz yok mudur?

Buna ek olarak mahalle statüsüne dönüştürülen köylerimizdeki vatandaşların malum imkanları bellidir daha önceden suyunu, ruhsat harcını daha ekonomik bir şekilde elde edebiliyorken şimdi ise ekonomik olarak daha ağır koşullara itilen vatandaşlarımıza ne denli faydalı olabilmektesiniz. 158 milyonluk gerçekleşen bütçenizde Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerini teşvik edebilecek uygulamalarınızı da bu raporda görmek isterdik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza faydası olabilecek kooperatifleşme ile ilgili bir eylem çabası içinde neden olunmamıştır?

Pandemi koşullarındaki yeni dünyada, tarımsal üretimin önemi ısrarla işaret edilmiş olmasına rağmen, köylerde yaşayan vatandaşlarımızı şehirle ve tarımsal üretimle bütünleşmesini sağlayacak, köprü vazifesi görecek kooperatifleşmenin önemini buradan ısrarla vurgulamak isteriz. Belediyemizin tarımsal üretime ne kadar destek olabildiğini de bu raporda net bir şekilde görmek isteriz.

İlaveten, alt yapı çalışmaları İSU önderliğinde sürdürülmektedir ancak belediyemizle olan iletişimsizlik vatandaşlarımıza ciddi anlamda mağduriyet yaratmaktadır. İlk zamanlar Güney Mahallesinde, kar yağışları sırasında Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim mahallerimizde yaşanan mağduriyetler, şimdi ise Fatih mahallesinde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında koordinasyon eksiklikleri ciddi mağduriyetler doğurmaktadır.

Sokak temizlikleri ile ilgili şikayetler de halen daha giderilememektedir. Bunları yapmış olduğumuz esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlarımızdan defalarca duymaktayız ve buna istinaden tekrar tekrar dile getirmekteyiz.

Gene Performans göstergeleri tablonuzda yer alan istihdama yönlendirilen kişi sayısı hedefin üstünde gösterilmiştir ve 1858 kişi olarak raporlandırılmıştır. Biz muhalefet üyeleri olarak bile günde 2-3 kişinin iş başvurusu talebiyle karşılaşıyorken eminim ki belirtmiş olduğunuz bu rakam çok daha fazladır. Bu rapor 2020’nin sonuç raporudur ve önemli olan aslında bu 1858 kişinin kaçının iş sahibi olabildiğidir. Yani sonuç burada önem arz etmektedir. Malum bu işsizlik ortamında istihdama yönlendirme sayısındaki artışın nitelik olarak bir önemi yoktur önemli olan bu eylemin sonuçlarıdır ve sizlerden bunun sonuçlarını öğrenmeyi talep etmekteyiz.

Genel çerçevede 2020 Bütçe Yılı Faaliyet Raporu değerlendirmemiz bu şekildedir." konuşmasını yaptı.

03 Nis 2021 - 18:39 - Perde Arkası


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Ses Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Ses Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Ses Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Ses Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

03

Derinceli - EREN KIR BU KADAR ÇALIŞMIŞSIN SAYFALARCA YAZI KALEME ALINMIŞ SENİN PARTİ İÇİNTEKİ YOLSUZLUK RÜŞVET VE CİNSEL İSTİSMARLARA SÖYLEYECEK TEK BİR SÖZÜN YOK MU ?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 09:41
02

Izmit - Eyy sener sogut su encumenlerini de alip korfezi bi dolasirmisin..Bu yollarin hali ne olacak arabalarda alt takim.kalmadi secim zamani geleceksiniz kapimiza bak o zaman nolacak haliniz

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 04 Nisan 14:36
01

Doğru Muhalefet - S.Eren Kır belli ki körfez siyasetine yeni bir soluk kazandıracak kibar sakin bir şekilde yapılanları ve yapılmayanları körfez halkına ve kamuoyu aktaracak.

İyi bir muhalef yapıcı eleştiriler belediye yönetimininde işlerini gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Sn.Söğüt gördüğümüz kadarıyla yapıcı eleştirilere açık bir belediye başkanı profili çiziyor.

Ancak geçen aylarda sn.uygun ve sn.cambaz yapı kontrol müdürlüğündeki sahte iş bitirmeleri gündeme getirmişlerdi.konu ne oldu acaba?

Akıllara şu soru geliyor öyle bişey yoktuda sırf muhalefet etmek için mi o gün ve daha sonrasında bir internet televizyonunda ikisi ayrı ayrı programa çıkıp sahte iş bitirmelerden bahsetmişlerdi.

Bu ve buna benzer konuların aydınlatılması körfez halkının doğru bilgilere sahip olması gerekmezmi.

O gün söylendi ve konu kapandımı?

Öyle bir olay varmıydı?

Yokmuydu?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 00:03


Kocaeli Markaları

Kocaeli Ses Gazetesi, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (262) 321 41 41
Reklam bilgi


Anket DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç'u BAŞARILI buluyor musunuz?