Kocaeli’nin En Prestijli Gazetesi
Dolar 17,9564
Euro 18,5470
Altın 1.032,93

MOĞULTAY’LARA TEFECİLİKTEN CEZA YAĞDI

İlimizde çok geniş bir kesim tarafından tanınan ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla pek çok kez gözaltına alınan MOĞULTAY’LARA Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi’nde ceza yağdı. 15 Şubat’ta yapılan duruşmada Moğultaylar ceza aldı

Adem Moğultay’a 5 yıl hapis

Kocaeli Polisinin yaptığı tefecilik operasyonu sonucunda gözaltına alınan ve Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi’nde tefecilikten yargılanan Adem Moğultay 5 yıl ceza, 25 Bin TL para cezasına çaptırıldı. Diğer sanı Kenan Moğultay 3 yıl 4 ay hapis ve 13 Bin 320.- TL para cezasına, Edip Moğultay 3 yıl 4 ay ve 13.320.- TL para cezasına, Kenan Moğultay 10 ay hapis ve 400.- TL para cezasına çaptırıldı.

İşte Moğultaylar hakkında verilen karar:

T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. CEZA DAİRESİ Duruşma Tar: 15/02/ 2022 Dosya No : 2019/2518 Esas

T.C.
SAKARYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
6. CEZA DAİRESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2019/2518 Esas

DURUŞMA TARİHİ : 15/02/2022

CELSE NO : 8.

BAŞKAN : Alim ÇALIŞKAN 33350

ÜYE : Bülent ÖZTOP 40821

ÜYE : Tayyar ADANUR 104820

CUMHURİYET SAVCISI : Oğuz ÇELİK 25241

KATİP: Ümit YAYLACI 169087

Belirli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda 8. celse açıldı.

Sanıklar Adem Moğultay, Gülfettin Moğultay, Edip Moğultay, Raif Moğultay, Oktay Moğultay ve Kenan Moğultay geldiler.
Sanık Kenan müdafii Av. Nihan Yavuz, sanıklar Edip, Gülfettin, Ahmet Hamdi ve Büşra Acar müdafii Av. Ahmet Alkan ile sanık Adem müdafii Av. Anıl Acurman geldiler.

Başka gelen yok.

Açık yargılamaya devam olundu.

İddia makamından soruldu:18/01/2022 tarihli celsede vermiş olduğumuz esas hakkındaki mütalaamızıaynen tekrar ediyoruz dedi.

Sanık Kenan'ın önceki celse müdafisi huzurunda savunma yapmak istediğini bildirdiği anlaşıldı.

Sanık Kenan'dan soruldu:Müdafiim burdadır, mütalaaya karşı savunmada bulunmak istiyorum dedi.

SANIK KENAN MOĞULTAY'DAN ESAS HAKKINDAKİ SAVUNMASI VE MÜTALAAYA KARŞI DİYECEKLERİ SORULDU:

Önceki savunmalarımı tekrar ederim, tüm suçlamalardan beraatime karar verilmesini istiyorum, ayrıca örgüt suçlamasından verilen beraat kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun da esastan reddine karar verilmesini istiyorum, avukatımın vermiş olduğu yazılı savunmadan da haberim vardır, aynen tekrar ediyorum dedi.

SANIK MÜDAFİİ AV. NİHAN YAVUZ'DAN ESAS HAKKINDAKİ SAVUNMASI VE MÜTALAAYA KARŞI DİYECEKLERİ SORULDU:

Daha önce yazılı olarak savunma dilekçesi sunmuştuk, bu dilekçemizin içeriğini aynen tekrar ederiz, yargılama konusu dosyanın bu zamanki süreci yaklaşık 12 yılı bulmuştur, bu dosya tamamıyla dönemin kolluk görevlilerinin taraflı tutum ve davranışları sonucu oluşturulmuş bir dosyadır, yine kolluk tarafından örgüt kapsamına sokulmak suretiyle de denetlenemez ve bütün halinde incelenemez bir dosya haline getirilmiş bir dosyadır, işlerin karmaşık hale getirilmesi için her türlü çaba sarf edilmiştir, bu nedenle mütalaanın, örgütten verilen beraat kararına ilişkin bölümü hariç diğer kısmını kabul etmiyoruz, 6136 sayılı yasaya muhalefetten verilen mahkumiyet hükmüne konu silah müvekkilime ait değildir, yapılan ev aramasında silahın ele geçirildiği ev müvekkilin babaannesine aittir, ele geçirilen silah müvekkilime ait olmadığı halde, müvekkilime ait olduğu gerekçesi ile mahkumiyet kararı verilmiştir, bu doğru değildir, ayrıca suç tarihi nedeniyle öncelikle zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi, kabul edilmediği takdirde beraatine karar verilmesini talep ediyoruz, örgüt suçundan verilen beraat kararı da usul ve yasaya uygun karardır, bu bakımdan mütalaaya katılıyoruz, tefecilik suçlamasına ilişkin savunmalarımıza gelince müvekkilimin müşteki Erol Sukuşu'na karşı herhangi bir faizle borç para verme durumu söz konusu değildir, müştekinin beyanı da faizle borç para almak değil, aralarındaki alacak verecek meselesine ilişkin alınan ve verilen paraya ilişkindir, dolayısıyla Erol Sukuşu yönünden tefecilik suçlaması soyut anlatıma dayanmaktadır, müştekinin dahi bu konuda iddiası bulunmamaktadır, diğer Kadir ve Fahri'ye karşı tefecilik suçundan verilen mahkumiyet kararına gelince, biz bunu da kabul etmiyoruz, şöyle ki müştekilerin iddialarına göre müvekkilimden aldıkları toplam para 5.500 TL'dir, buna rağmen bilirkişi raporunda .1500 TL ana para alındığı, diğer farkın faiz olduğu iddia edilmektedir, bu doğru değildir, bilirkişi raporundaki tespiti bu nedenle kabul etmiyoruz, zincirleme tefecilik suçlamasını da kabul etmiyoruz, sonuç olarak müvekkilimin tüm suçlardan beraatine karar verilmesini talep ediyoruz dedi.

Sanıklar Adem Moğultay, Gülfettin Moğultay, Edip Moğultay, Raif Moğultay, Oktay Moğultay'dan ayrı ayrı soruldu:Önceki celse mütalaaya karşı bulunduğumuz savunmamızı tekrar ediyoruz dediler.

Sanıklar Edip, Gülfettin, Ahmet Hamdi ve Büşra Acar müdafii Av. Ahmet Alkan ile sanık Adem müdafii Av. Anıl Acurman'dan soruldu:Mütalaaya karşı önceki celselerde bulunduğumuz yazılı ve sözlü savunmalarımızı tekrar ediyoruz dediler.

SANIK ADEM MOĞULTAY'DAN SON SÖZÜ SORULDU:Yazılan iddianameyi kabul etmiyorum, bu bir FETÖ komplosudur, tüm suçlardan beraatime karar verilmesini talep ediyorum,kollukttan Abdurrahman Dural adlı polis memuru benden himmet adı altında para istemiştir dedi.

SANIK GÜLFETTİN MOĞULTAY'DAN SON SÖZÜ SORULDU:Ben beraatime karar verilmesini istiyorum dedi.

SANIK EDİP MOĞULTAY'DAN SON SÖZÜ SORULDU:Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, beraatimi talep ediyorum dedi.

SANIK KENAN MOĞULTAY'DAN SON SÖZÜ SORULDU:Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, beraatimi talep ediyorum dedi.

SANIK OKTAY MOĞULTAY'DAN SON SÖZÜ SORULDU:Verilen mütalaaya, vereceğiniz karara saygı duyuyorum dedi.

SANIK RAİF MOĞULTAY'DAN SON SÖZÜ SORULDU:Beraat kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini istiyorum dedi.

Dosya incelendi, evrak içeriği okundu.

Araştırılması gereken başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından açık yargılamaya son verildi.

Gereği düşünüldü:

Gerekçesi yazılacak kararda açıklanacağı üzere;

A)Sanık Adem MOĞULTAY hakkında suç işlemek için örgüt kurma, sanıklar Gülfettin MOĞULTAY, Ahmet Hamdi KILIÇ, Arif MOĞULTAY, Burhan ALEMDAR, Büşra ACAR, Edip MOĞULTAY, Kenan MOĞULTAY, Mehmet KARSLIOĞLU, Nahit YALÇIN, Oktay MOĞULTAY, Raif MOĞULTAY ve Şirin Veli KARA hakkında suç işlemek için kurulan örgüte üye olma ve sanıklar Kadir GENÇ, Murat PEHLİVAN ve Tufan YEĞEN hakkında suç işlemek için kurulan örgüte yardım suçularından verilen beraat kararları yönünden CMK m.260/1 gereği kanun yollarına başvurma hakkı bulunmadığı anlaşıldığından, C.M.K. m.279/1.b gereği Maliye Hazinesi vekili Kübra ÖZEN tarafından yapılan İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE,

B)Sanık Adem MOĞULTAY hakkında Yüksel ÖZTÜRK, Ali Orkun ÖZÇELİK, Adnan ÖZÇELİK, Kadir BEKTAŞ, Fahri BEKTAŞ, Muhammed Ali DİRİCAN, Ali GÜL, İsmail YILDIRIM ve Ahmet YILDIRIM aleyhine tefecilik suçundan verilen beraaat kararları yönünden; ilk derece Mahkemesinin kararında usul veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu anlaşıldığından C.M.K. m.280/1.a gereği katılan Maliye Hazinesi vekili Kübra ÖZEN tarafından yapılan İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

C)Sanık Edip MOĞULTAY hakkında Erol SUKUŞU ve Muhammed Ali DİRİCAN aleyhine tefecilik suçundan verilen beraaat kararları yönünden; ilk derece Mahkemesinin kararında usul veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu anlaşıldığından C.M.K. m.280/1.a gereği katılan Maliye Hazinesi vekili Kübra ÖZEN tarafından yapılan İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

D)Sanık Gülfettin MOĞULTAY hakkında Erdem YILDIRIM aleyhine tefecilik suçundan verilen beraaat kararı yönünden; ilk derece Mahkemesinin kararında usul veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu anlaşıldığından C.M.K. m.280/1.a gereği katılan Maliye Hazinesi vekili Kübra ÖZEN tarafından yapılan İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

E)Sanık Oktay MOĞULTAY hakkında Erol SUKUŞU, Kadir BEKTAŞ ve Fahri BEKTAŞ aleyhine tefecilik suçundan verilen mahkumiyet kararı yönünden; ilk derece Mahkemesinin kararında usul veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından C.M.K. m.280/1.a gereği sanık Oktay Moğultay müdafii tarafından yapılan İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

F)Sanık Gülfettin MOĞULTAY hakkında Özcan ŞAROĞLU aleyhine birden fazla kişiyle tehdit suçundan verilen mahkumiyet kararı yönünden; sanık müdafiinin 02.04.2019 tarihli dilekeçesiyle istinaf talebinden vazgeçtiği anlaşıldığından İSTİNAF BAŞVURUSU HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

G)Sanık Adem MOĞULTAY hakkında Özcan ŞAROĞLU aleyhine birden fazla kişiyle tehdit suçundan verilen mahkumiyet kararı yönünden; ilk derece Mahkemesinin kararında usul veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu anlaşıldığından C.M.K. m.280/1.a gereği sanık müdafii Av.Hüseyin ACURMAN tarafından yapılan İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

H)SAİR YÖNLERDEN;

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29.03.2019 tarih 2014/123 esas, 2019/166 karar sayılı kararı aleyhine, katılan Maliye Hazinesi vekili Av.Kübra ÖZEN, sanık Adem MOĞULTAY müdafii Av.Hüseyin ACURMAN, sanık Edip MOĞULTAY müdafii Av.Ahmet ALKAN ve sanık Oktay MOĞULTAY müdafii Av.Mehmet Kamil ŞİRİN tarafından yapılan istinaf başvurularının kabulü ile C.M.K. m.280/2 gereği HÜKMÜN KALDIRILMASINA,

1-Sanık Adem MOĞULTAY hakkında Atılgan ŞİRİNOĞLU, Serdar GÖKSU, Burak ÇELİK, Hasan KULAKSIZ, Ahmet ATABAŞ, Emre YILDIRIM, Erol SUKUŞU, Erdem YILDIRIM, Özcan ŞAROĞLU ve Avni BEKİL aleyhine tefecilik suçundan görülen kamu davasında;

a)Sanığın üzerlerine atılı suçun sübut bulduğu kanaatine varıldığından, fiiline uyan T.C.K. m.241/1 gereği, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın amaç ve saiki ile kasta dayalı kusurunun yoğunluğu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini görülmekle sanığın takdiren 4 yıl hapis ve sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 1000 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

b)Sanığın tefecilik suçunu, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında ve değişik zamanlarda birden fazla seferde işlediği anlaşıldığından verilen ceza T.C.K. m.43/1 gereği fiilin özellikleri ile tekrar sayısı dikkate alınarak takdiren 1/2 oranında arttırılarak sanığın 6 yıl hapis ve 1,500 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

c)Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak verilen ceza T.C.K. m.62 gereği takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 5 yıl hapis ve 1,250 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

d)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak verilen 1,250 tam günlük adli para cezasının TCK m.52 gereği bir günü takdiren 20 TL'den hesaplanmak sureti ile sanığın 25,000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

e)Dosya içeriğine göre sanık hakkında başka artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

f)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak T.C.K. m.52/4 gereğihükmedilen adli para cezasını biri birine eşit ve birer aylık 20 taksitte ödemesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan miktarı tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa bildirilmesine, (hazır sanığa gerekli bildirim yapıldı),

g)Sanığa verilen hapis cezasının miktarı dikkate alınarak, T.C.K. m.50 ve m.51 ile C.M.K. m.231/5 hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tartışılmasına yer olmadığına,

h)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı da dikkate alınarak, sanık hakkında, T.C.K. m.53 gereği belli hakları kulllanmaktan yoksun bırakma güvenlik tedbirinin uygulanmasına,

ı)Sanık hakkında Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/571 esas 2010/608 karar sayılı ilamı ile ilgili olarak TCK 231/11 maddesi gereği hükmün açıklanması hususunun değerlendirilmesi için karar kesinleştiğinde Mahkemesine bildirim yapılmasına,

2-Sanık Kenan MOĞULTAY hakkında Erol SUKUŞU, Kadir BEKTAŞ ve Fahri BEKTAŞ aleyhine tefecilik suçundan görülen kamu davasında;

a)Sanığın üzerlerine atılı suçun sübut bulduğu kanaatine varıldığından, fiiline uyan T.C.K. m.241/1 gereği, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın amaç ve saiki ile kasta dayalı kusurunun yoğunluğu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini görülmekle sanığın takdiren 3 yıl hapis ve sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 600 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

b)Sanığın tefecilik suçunu, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında ve değişik zamanlarda birden fazla seferde işlediği anlaşıldığından verilen ceza T.C.K. m.43/1 gereği fiilin özellikleri ile tekrar sayısı dikkate alınarak takdiren 1/3 oranında arttırılarak sanığın 4 yıl hapis ve 800 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

c)Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak verilen ceza TCK m.62 gereği takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 3 yıl 4 ay hapis ve 666 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

d)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak verilen 666 tam günlük adli para cezasının T.C.K. m.52 gereği bir günü takdiren 20 TL'den hesaplanmak sureti ile sanığın 13,320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

e)Dosya içeriğine göre sanık hakkında başka artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

f)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak T.C.K. m.52/4 gereğihükmedilen adli para cezasını biri birine eşit ve birer aylık 20 taksitte ödemesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan miktarı tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa bildirilmesine,(hazır sanığa gerekli bildirim yapıldı),

g)Sanığa verilen hapis cezasının miktarı dikkate alınarak, T.C.K. m.50 ve m.51 ile C.M.K. m.231/5 hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tartışılmasına yer olmadığına,

h)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı da dikkate alınarak, sanık hakkında, T.C.K. m.53 gereği belli hakları kulllanmaktan yoksun bırakma güvenlik tedbirinin uygulanmasına,

3-Sanık Edip MOĞULTAY hakkında Erdem YILDIRIM, Serkan KURT ve İsmail KARAASLAN aleyhine tefecilik suçundan görülen kamu davasında;

a)Sanığın üzerlerine atılı suçun sübut bulduğu kanaatine varıldığından, fiiline uyan T.C.K. m.241/1 gereği, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın amaç ve saiki ile kasta dayalı kusurunun yoğunluğu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini görülmekle sanığın takdiren 3 yıl hapis ve sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 600 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

b)Sanığın tefecilik suçunu, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında ve değişik zamanlarda birden fazla seferde işlediği anlaşıldığından verilen ceza T.C.K. m.43/1 gereği fiilin özellikleri ile tekrar sayısı dikkate alınarak takdiren 1/3 oranında arttırılarak sanığın 4 yıl hapis ve 800 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

c)Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak verilen ceza T.C.K. m.62 gereği takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 3 yıl 4 ay hapis ve 666 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,

d)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak verilen 666 tam günlük adli para cezasının T.C.K. m.52 gereği bir günü takdiren 20 TL'den hesaplanmak sureti ile sanığın 13,320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

e)Dosya içeriğine göre sanık hakkında başka artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

f)Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak T.C.K. m.52/4 gereğihükmedilen adli para cezasını biri birine eşit ve birer aylık 20 taksitte ödemesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan miktarı tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa bildirilmesine,
(hazır sanığa gerekli bildirim yapıldı),

g)Sanığa verilen hapis cezasının miktarı dikkate alınarak, T.C.K. m.50 ve m.51 ile C.M.K. m.231/5 hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun tartışılmasına yer olmadığına,

h)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı da dikkate alınarak, sanık hakkında, T.C.K. m.53 gereği belli hakları kulllanmaktan yoksun bırakma güvenlik tedbirinin uygulanmasına,

4)Sanık Kenan Moğultay'ın üzerine atılı " 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan 6136 sayılı kanunun 13/3 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir durum bulunmadığından sanığın kişiliği ve mükerrir olması dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS VE 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan, sanığınsosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, nedeniyle 5237 SY.TCK 62 (1) maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS VE 20 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve diğer kişisel halleri göz önünde bulundurularak adli para cezasının belirlenmesinde günlüğü takdiren 20,00TL esas alınarak TCK'nın 52. maddesi gereğince 20 GÜN KARŞILIĞI 400 TLADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen 400 TL adli para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına, adli para cezasının ödenmemesi halinde, cezanın muaccel hale gelerek tahsil edileceği ve infazının 5275 sayılı infaz kanunun 106/3.maddesi gereğince infaz edileceği hususunda sanığın uyarılmasına,(uyarıldı)

Sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler ile yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması hususları dikkate alınarakCMK'nın 231 ve TCK'nın 50, 51.maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 08.10.2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı da dikkate alınarak, sanık hakkında, T.C.K. m.53 gereği belli hakları kulllanmaktan yoksun bırakma güvenlik tedbirinin uygulanmasına,

5-a)Adlî Emanetin 2011/1612 sırasında kayıtlı Vzor marka 149484 seri numaralı 7.65 mm çaplı tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 5 adet 7.65 mm çaplı dolu mermi ile adlî emanetin 2011/1799 sırasında kayıtlı Walter marka 7804 seri numaralı 9 mm çaplı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 15 adet 9 mm çaplı ve 155 adet 9.65 mm çaplı dolu merminin T.C.K. m.54/4 gereği müsaderesine,

b)Adlî emanetin 2011/2177 sırasında kayıtlı iki adet av tüfeğinin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.18 gereği işlem yapılmak üzere mülkî idare amirliğine gönderilmesine,

c)Adlî emanetin 2011/2177 sırasında kayıtlı sair eşya ile 2011/2280 sırasında kayıtlı eşyanın delil olmak üzere dosya arasında saklanmasına,

6-)Sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin TCK 63 maddesi gereğince cezalarından mahsubuna,

7-İlk derece Mahkemesinin karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4 maddesi gereği hesaplanan 5,450 TL ile Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4 maddesi gereği hesaplanan 5,100 TL olmak üzere toplam 10,550 TL avukatlık ücretinin sanıklar Edip MOĞULTAY, Kenan MOĞULTAY ve Adem MOĞULTAY tarafından duruşmaları vekili aracılığıyla takip eden katılan Maliye Hazinesine ödenmesine,

8-Beraat eden sanıklar içinyapılan masrafların dışında kalan ve ilk derece mahkemesince hesaplanıp dökümü gösterilen 963 TL yargılama giderinin sanıklar Adem Moğultay, Kenan Moğultay, Oktay Moğultay, Kerem Moğultay, Gülfettin Moğultay ve Mehmet Karslıoğlu'ndan C.M.K. m.326/2 gereği eşit olarak alınarak hazineye verilmesine,

Yargılama nedeniyle ilk derece mahkemesince yapılan ( karar tebliğleri ve posta masrafları ) 17 tebligatücreti 323 TL, 8 e tebligat ücreti 44 TL, posta ücreti 40 TL, Dairemizce yapılan 24 tebligat gideri ücreti 456 TL, 6 e tebligat gideri ücreti 33olmak üzere toplamda896 TL yargılama giderinin hükmün kesinleşmesine kadar suç üstü ödeneğinden yapılacak diğer giderlerle birlikte C.M.K. m.326/2 gereği Dairemizce mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar Adem Moğultay, Oktay Moğultay, Kenan Moğultay ve Edip Moğultay'dan eşit olarak tahsiline,"

Türk Milleti adına, Sanıklar Adem Moğultay, Gülfettin Moğultay, Edip Moğultay, Raif Moğultay, Oktay Moğultay ve Kenan Moğultay ile sanık Kenan müdafii Av. Nihan Yavuz, sanıklar Edip, Gülfettin, Ahmet Hamdi ve Büşra Acar müdafii Av. Ahmet Alkan ile sanık Adem müdafii Av. Anıl Acurman'ın yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluklarında, iddia makamınında Cumhuriyet Savcısı Oğuz ÇELİK hazır bulunduğu halde, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan dolayı sanık Kenan Moğultay yönünden mütalaaya kısmen aykırı, diğer yönleriyle mütalaaya uygun olarak;

İstinaf başvurusunun reddi kararı yönünden C.M.K. m.279/1 gereği hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Dairemize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunulması sureti ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde incelenmek üzere İTİRAZ YOLU AÇIK OLARAK,

İstinaf başvurusunun esastan reddi ve sanık Kenan hakkında hüküm kaldırılarak 6136 S.K.M.suçundan kurulan mahkumiyet kararı yönünden C.M.K. m.286/2.a.d.g gereği KESİN OLARAK,

Tefecilik suçları yönünden hükümlerin kaldırılarak yenidenkurulan mahkumiyet kararları yönünden (sanıklar Adem, Edip,Kenan hakkında ) duruşmada hazır bulunanlar için hükmün açıklanmasından, yokluğunda karar verilenler yönünden için tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Dairemize dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunulması sureti ile C.M.K. m.286/1 gereği Yargıtay ilgili Ceza Dairesinde incelenmek üzere TEMYİZ YOLU AÇIK OLARAK oy birliği ile karar verildi.

Karar açık duruşmada okunup C.M.K. m.282/1 ve m.231 gereği anlatıldı.15/02/2022

17 Şub 2022 - 16:22 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Ses Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Ses Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Ses Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Ses Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

22

…….. - Bu Kenan hırsız Yaşar’ın oğlu Kenan galiba inek hırsızı Yaşar sabıkalı hırsız Bakın milletin ineklerini çslıp kenanı tefeci yapmış. :))

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 20:22
21

Akıllanmış - Allah sizleri perişan etsin. O çok para aldınız ki benden. O paralar sizlerden çıksın. Evlatlarınızın sucu yok. İnş bedenlerinizden çıkar. Hapse girer kanser olup cıkarsınız inşaAllah. Özellikle edip tefeci zinakar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Şubat 18:29
20

Demir - Ya bunlar bu kadar korkup da nasıl böyle işler yapar anlamam daha yeğeni Şakir yeni vurmuş ikinci dolandırıcı bir bakarsın her gün petrol gene bunlara çalışıyor anlamsız

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 22:06
18

Namussuzlar - Bunlar var ya kendi kızımla kendi anamla zina yapayım diye yemin eden insanlar gülfettin edip hepsi beş para etmezler

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 18 Şubat 19:56
17

Kan Emiciler - Gülfettin ile edipin yanına gelen savcıyıda araştırın onunla işlerini görüyorlar bi bok olduklarından değilde işte bizede destek çıkanlar var gözüksün diye

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 18 Şubat 19:54
16

Bekirdereli - Kenan moğultay denen sıfat ne ocaklar söndürdü çoluğunu çocuğunu insanları dolandırdığı haram paralarla büyüttü hepsinden fitil fitil çıksın ben paramı kurtardım. Çevresi olmayanlar hala mağdur emniyet bunları artık tıksın içeri bir daha çıkamasınlar ülke huzura kavuşsun pislikleri temizlemek şart.

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 18 Şubat 19:25
19

Dayı - @Bekirdereli 16 nolu yoruma cevabı: Adını yazda görelim burda herkes delikanlı klavye delinalısı aha Kenan aha mogultaylar yerleri yurtları belli gidin yüzlerine diyin ama yok karı gibi burdan yazın…

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 18 Şubat 20:17
15

İşadamı Raif bey - Hepinizi üst üste koysalar bi uzun malboro etmezsiniz

Hasbel kader para bulmuşsunuz

Sapık pislikler

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 18 Şubat 16:40
14

Izmit li - Bunlarin geçen benzinliginden lpg aldım gözüme basinci göstergesi takıldı bir tabanca 5 bar digeri 8 bar gösteriy görevliye sordum abi bozuk dedi benzinlik başiskele de

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 11:38
13

İzmitli - Ah edip bey ah çok ah aldın çok senin bu dünyada yatacak yerin yok bunu bütün İzmit biliyor bu edip e bi opersyondaha yapılması şart

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 09:43
10

İZMİTLİ - bu adamlarla takılanların sonu ya cezaevi yada kabristanlık

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 00:00
08

Adalet - Adem çıkar geçmişte aldığın ahlar

Senden çıkmasa da çocuğun dan cıkar

Çiklet

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:45
07

Mete Ay - bunun neresi adalet tefecilik yap her şeyin altından çıkın hala aynı işi yapmaya devam edin vay be ne güzel Türkiye .

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 20:40
06

Bari - her yer tefeci kuyumcu dolmuş izmit kaynıyor dakikada o paraları kazanıyorlar

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 20:11
05

Abuzer - faiz haram diyenler iş tefeciliğe geldimi kimseye fırsat vermiyorlar

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 20:10
04

İzmitli41 - Geç alınmış bi karar cook ocak söndürdünğz moğultaylar sizin cezanın bu dunyada olacak

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 18:30
03

Tefeci Sever - Bunların kan emici tefeci olduğu herkesçe alenen biliniyor.

Devlet de para cezası veriyor.

Haksız faizle öderler.

Adalet yerini bulmuş olur.

Böyle karara böyle ödeme. İyi mi?

Hele o Adem yok mu ademmm. Bir metre boyu var türlü türlü huyu var.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 17:52
02

Can Kuzey - Başkasına yaşattığını yaşamadan ölmezmiş insan

İlahi ADALET

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 17:34
01

Köylümilletinefendisid - Bizim saf (temiz kalpli) manavlar olduğu sürece bunlar servetlerine servet katarlar. Yukarı köylerdeki insanları dolandırmakta üzerlerine yok yakın zamanda başka davalarda var açılan kolay sıyrılamayacaklar.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 17:06Anket Kocaelispor'da kimi teknik direktör olarak görmek istersiniz?