Karamürsel'de meclis toplantısı yapıldı

4 maddeden oluşan Meclis gündemi, açılış – yoklama ve 07.09. 2021 tarihli Eylül ayı meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile başladı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından 3 maddelik süre uzatım talebi ve 4 maddeden oluşan Ekim ayı Meclis toplantısını başlattı. Ekim ayı meclis toplantısında yer alan maddeler ise şöyle:
 
SÜRE UZATIMI:

- İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine devam edilen  Belediyemiz Ruhsat  ve Denetim Çalışma Yönetmeliğine ilave geçici ek madde konulması ile ilgili konunun komisyon raporu doğrultusunda süre uzatımı talebi.

-İmar Komisyonunda görüşülmesine devam edilen Karamürsel 1/1000 ölçekli revizyon imar planları ile ilgili konunun komisyon raporu doğrultusunda  süre uzatımı talebi.

-İmar  Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine devam edilen Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tespiti ile ilgili konunun komisyon raporu doğrultusunda süre uzatımı talebi.


 
GÜNDEM:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve 62232 sayılı 2022 gelir tarifesi ile  ile ilgili yazısı.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve 62233 sayılı 2022 yılı performans programı ile ilgili yazısı.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28.09.2021 tarih ve 62234 sayılı 2022-2024 yılı gelir gider bütçesi ile ilgili yazısı.

4- Fen İşleri Müdürlüğü'nün  29.09.2021 tarih ve 62341 sayılı Kilitli parke taşı talebi ile ilgili yazısı oldu.
 
 
Karamürsel Belediye Meclisinde gündem maddelerinin değerlendirmesinin ardından, bir sonraki meclis gündem tarihinin belirlenmesiyle toplantı son buldu.

- Kocaeli Ses Gazetesi, Gündem bölümünde yayınlandı
https://www.seskocaeli.com/haber/7935151/karamurselde-meclis-toplantisi-yapildi